top

Ledelsesniveauer!

Solid erfaring med rekruttering af top- og mellemledere i Danmark og udlandet siden 2006.

 

Uanset ledelsesniveauet, så er rekrutteringen af den rette leder ekstrem vigtig for virksomhedens samlede produktivitet. Her følger en oversigt over de forskellige ledelsesniveauer.


Bestyrelse:

Vi hjælper med at finde både bestyrelsesforpersoner og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har aktionærernes økonomiske afkast og interesser for øje. Bestyrelsen fastlægger og godkender den overordnede vision, mål og strategier for organisationen. Dette indebærer langsigtet planlægning og beslutningstagning for at sikre organisationens bæredygtighed og vækst. Bestyrelsen overvåger organisationens ledelse og driftsmæssige præstationer. Dette indebærer at følge op på budgetter, økonomiske rapporter og nøglepræstationsindikatorer (KPI'er). Bestyrelsen ansætter og, om nødvendigt, afskediger den øverste ledelse, typisk den administrerende direktør (CEO). Bestyrelsen vurderer også den øverste ledelses præstationer.C-level:

Dette er virksomhedens øverste daglige ledelseslag, hvor man finder virksomhedens Chief Executive Officer (CEO/adm.direktør), som refererer til bestyrelsen. På dette niveau finder man ligeledes de ansvarlige for virksomhedens hovedområder: Chief Financial Officer (CFO), Chief Operating Officer (COO), Chief Commercial Officer (CCO), Chief Sales Officer (CSO), Chief Marketing Officer (CMO), Chief Human Resources Officer (CHRO), Chief Technology Officer (CTO), Chief Information Officer (CIO) mv.

De øvrige C-niveau ledere refererer til CEO’en. Men lederne skal ofte præsentere deres område og aktiviteter for bestyrelsen. CFO’en deltager næsten altid på bestyrelsesmøder og kan i nogle tilfælde referere direkte til bestyrelsen.

 

Virksomhedens CEO er virksomhedens øverste ansvarlige leder og har det endelige ansvar for virksomhedens præstationer. På C-niveau udtænkes virksomhedens vision, mission, værdier, overordnede mål, overordnede strategier og C-niveauet sikrer, at der er handlingsplaner for aktiviteter, der skal føre til opnåelse af virksomhedens mål. Her tages de vigtige beslutninger. Der vil typisk være en afgrænsning for hvornår bestyrelsen skal godkende beslutninger, fx strategisk retning og større investeringer.


V-level:

Det næstøverste daglige ledelsesniveau. Niveauet ligger under C-niveau og refererer til C-level. Her findes virksomhedens Vice-Presidents, vicedirektører og underdirektører: VP of Sales, VP of R/D mv. De spiller en afgørende rolle i udviklingen af strategier, politikker, organisatorisk opbygning og dertil analyse, planlægning, eksekvering og opfølgning for deres ansvarsområder, der sikrer overensstemmelse med virksomhedens overordnede mål.

D-level:

Her findes direktører, som er ansvarlige for specifikke områder eller afdelinger, og er typisk ansvarlige for at sikre implementering af planer og retningslinjer fra C- og V- niveauet. De er mere operationelle end strategiske og står for at eksekvere planer og aktiviteter, som skal føre til målopnåelse. De refererer til V-niveau.

B-level:

Her findes den klassiske mellemleder, som er ansvarlig for en afdeling eller et team. Fx. sales manager, service manager, administrationschefer mv. Deres rolle er at være operationelle og opnå de bedste resultater via deres teams. De er tættest på de operationelle/udførende medarbejdere – og kan selv være udførende. Reference til D-niveau.


Denne opdeling kan give et fint overblik over de forskellige ledelsesniveauer – og jo større organisationen er, jo mere vil denne opdeling være genkendelig. I mindre organisationer vil man typisk have færre ledelseslag og niveauerne kan blive blandet sammen. Man skal ikke hænge sig så eget i titler og niveauer, men en god indikation af niveauet er at kigge på de typiske ansvars- og arbejdsopgaver.