top

Mellemlederrekruttering

Solid erfaring med rekruttering af top- og mellemledere i Danmark og udlandet siden 2006.

Hos hammer Andersen hjælper vi konstant med at besætte stillinger til mellemlederlaget: V-, D- og B-niveau. Mellemledere spiller en kritisk rolle i organisationer ved at fungere som en bro mellem det øverste ledelsesniveau og de operative medarbejdere.

Deres opgaver og ansvarsområder kan variere afhængigt af virksomhedens størrelse og branche, men generelt inkluderer mellemlederes arbejde følgende:


1. Implementering af strategier:

Mellemledere er ansvarlige for at implementere de strategier og politikker, som er udviklet af den øverste ledelse. Dette inkluderer at oversætte overordnede mål til konkrete opgaver og handlinger, der kan udføres af deres team.

2. Personaleledelse:

De overvåger og styrer daglig drift, herunder at lede og motivere medarbejdere, udføre præstationsvurderinger, håndtere konflikter, og fremme et produktivt arbejdsmiljø. Mellemledere fungerer ofte som første kontaktpunkt for medarbejdernes spørgsmål og problemer.

3. Ressourceallokering:

De er ansvarlige for at fordele ressourcer, såsom tid, personale og budgetter, for at sikre, at projekter og opgaver bliver udført effektivt og inden for de fastsatte rammer.

4. Kommunikation:

En vigtig del af en mellemleders job er at sikre klar og effektiv kommunikation mellem de forskellige niveauer i organisationen. Dette inkluderer at formidle information fra den øverste ledelse til medarbejderne og omvendt.

5. Problemløsning:

Mellemledere skal kunne identificere og løse problemer hurtigt og effektivt, hvilket ofte kræver gode analytiske og beslutningstagningsevner. De skal være i stand til at håndtere uforudsete udfordringer og finde løsninger, der ikke påvirker produktiviteten negativt.

6. Træning og Udvikling:

De er også involveret i medarbejderudvikling, herunder træning og coaching for at forbedre færdigheder og præstationer. Dette kan også omfatte identifikation af behov for yderligere uddannelse og udviklingsmuligheder.

7. Overvågning af Performance:

Mellemledere overvåger teamets performance ved at indsamle og analysere data, opstille mål og KPI'er (Key Performance Indicators), og sikre at teamet arbejder mod disse mål.

8. Strategisk Feedback:

De giver feedback til den øverste ledelse baseret på deres observationer og erfaringer med den daglige drift, hvilket kan være afgørende for at justere og forbedre organisationens strategier og processer.

Kort sagt, mellemledere spiller en vital rolle i at sikre, at virksomhedens strategier og mål bliver effektivt omsat til handling, samtidig med at de støtter og leder deres team mod at opnå disse mål.

Vores lederkandidater bliver vurderet på følgende områder:

  • Trackrecord; job- og performance historik
  • Ledelseserfaring med match til ledelsesudfordringen
  • Brancheerfaring og -viden
  • Lederkompetencer - afdækkes via personanalyse
  • Kandidatens Leadership impact - afdækkes via personanalyse
  • Kandidatens Risikoprofil - afdækkes via personanalyse
  • Kognitive evner (intelligens) - afdækkes via persontest
  • Match til virksomhedskultur og lederstil - afdækkes via personanalyse

Vi sikrer, at alle kandidater præsenterer krævende tilpassede cases, der giver et indtryk af kandidatens forberedelse, tankegang, viden og kompetencer, samt syn på hvordan den aktuelle virksomheds strategi skal realiseres og problemstillinger/udfordringer imødekommes. Caseudarbejdelsen afslører den enkelte kandidats sande motivation for rollen og virksomheden.

Vi benytter e-stimate eller Wave analyserne, som er blandt de mest prognosestærke personlighedstest til ledelsesrekruttering og udvikling. Analyserne er aligned med personlighedsmodellen the BIG 5.

Vil du høre mere om lederrekruttering?