top

Hammer Andersens Ledelsesunivers

Bestyrelses- og lederrekruttering

Vi hjælper dig med at skabe fremtidens vindervirksomhed!

Har du nogensinde tænkt hvilke roller, som er de vigtigste for virksomhedens resultater? De roller skal besættes af de absolut bedste kandidater.

Mere end nogensinde, er det tvingende nødvendigt for en virksomheds succes, at engagere de rette bestyrelsesmedlemmer og ledere – især til de øverste ledelseslag. Markedsændringer sker i et hidtil uset tempo, hvor virksomhederne oplever skærpet konkurrence og øget pres for at levere tilfredsstillende resultater til aktionærerne. Alt imens skaber nutidens teknologi og forskning forandringer i ekspresfart, hvor markeder bortfalder eller opstår.


Profit og vækst!

Der skal ansættes erfarne og kompetente mennesker til virksomheders nøglepositioner. De rette mennesker til at lede virksomheden er essentielle for en virksomheds overlevelse og succes. Og det kan være katastrofalt at ansætte den forkerte kandidat!

Ledere er typisk synlige i markedet og derfor lette at identificere. I ledelsesrekruttering kan man skabe en stor og relevant pulje kandidater. Derfor handler en executive search process ofte om selve udvælgelsen af det helt rette kandidatfelt.

Hammer Andersen har rig adgang til bestyrelsesmedlemmer, top- og mellemledere.

Bestyrelsesmedlemmer, CEO's, CFO's, COO's, Vice presidents, directors, country managers, regional managers, afdelingsledere og mellemledere er eksempler på rekrutteringer, som vi gennemfører løbende både i Danmark og udlandet. Vores executive search fokus er: Bestyrelse, C-, V-, D- og B-niveau.

Vi har været i gang siden 2006. Mange af de ledere, som vi placerede i de første år, er stadig i deres virksomheder på samme eller højere niveau. Vi har meget sjældent genplaceringer og vi løser altid vores rekrutteringer. Det er vi stolte over.

Vi gennemfører grundige rekrutteringsprocesser med BIG 5 person- og kompetenceanalyser, case fremstilling mv. Vi præsenterer typisk et stærkt mix af kandidater efter 4-6 uger. De fleste bestyrelses- og lederrekrutteringer gennemføres ved ren search.

En Hammer Andersen Special – Skal vi styrke jeres bestyrelse eller ledelse.

Her søger vi at styrke jeres evne til at skabe bedre resultater ved at styrke sammensætningen i bestyrelsen eller ledelsen. Sammen med jer undersøger vi hvilke roller – ansvars- og arbejdsopgaver, som skal bestyrelsen og ledelsen skal udføre for at realisere målene og kan bringe virksomheden sikkert ind i fremtiden.

Herefter skal det sikres, at de bedste kandidater varetager eller findes til rollerne. Vi kortlægger jeres personligheder, erfaringer, viden og kompetencer og identificerer de gaps i mangler i bestyrelsen, ledelsen eller det enkelte team. Derefter kan vi rekruttere personligheder, erfaring, viden og kompetencer, som I ikke har i forvejen – og som vil styrke teamet. Det er med til at skabe højere innovation, kreativitet, bedre beslutninger og bedre finansielle resultater.


Rekrutteringsproces

Vi går struktureret til værks. Vi har et kæmpe netværk og rig adgang til kandidater. Vi starter altid med at definere rollens mål, ansvar- og arbejdsopgaver og herefter definerer vi kandidatprofilen, som vil være den bedste til at skabe succes i rollen.

Vi afdækker markedet og finder kandidater, der matcher kravene til rollen. Vi finder de bedst egnede kandidater. Dette gør vi, for at kunne præsentere et stærkt kandidatfelt.

Vi kan benytte BIG 5 person-, kompetence- og evne analyser fra e-stimate eller Wave. Wave analysen er blandt de mest prognosestærke personlighedstest til ledelsesrekruttering. Analysen afdækker motivation og talent indenfor relevante lederkompetencer, samt foretrukken virksomhedskultur. Dertil kommer rapporter på Leadership impact og lederens risikoprofil.


Garanti:

Vi tager både jer og vores arbejde seriøst. Man kan måske ligefrem kalde os ærekære. Vi yder 12 måneders garanti på alle bestyrelses- og lederrekrutteringer. Vi har næsten ingen garantisager.


Hvordan arbejder vi?

Det er essentielt, at rollen og kandidatkravene er helt afklaret. Vejen til den endelige beslutning skal være grundigt belyst, og objektivitet bør spille en vigtig rolle.

Den ansættende bestyrelse eller direktør skal have mulighed for at tage en velinformeret beslutning.


Vores kandidater bliver vurderet på følgende områder:

  • Track-record; job- og performance historik
  • Erfaring med match til bestyrelses- eller ledelsesudfordringen
  • Viden og kompetencer.
  • Kandidatens leadership impact og risikoprofil
  • Kognitive evner (intelligens)
  • Match til virksomhedskultur og lederstil

Vi sikrer, at alle kandidater præsenterer krævende tilpassede cases, der giver et indtryk af kandidatens forberedelse, tankegang, viden og kompetencer, samt syn på hvordan den aktuelle virksomheds strategi skal realiseres og problemstillinger/udfordringer imødekommes. Case udarbejdelsen afslører ligeledes den enkelte kandidats sande motivation for rollen og virksomheden.

Vil du høre mere om bestyrelses- eller lederrekruttering?

Ekstra dybdegående baggrundscheck på kandidater

– til særligt betroede stillinger
Hos Hammer Andersen modtager vi kandidatens CV, eksamensbeviser, vi tager referencer og modtager evt. straffeattest. Vi tilbyder også et dybdegående baggrundscheck på kandidater, med kandidatens tilladelse. Dette sker via vores partner, CERTA Intelligence & Security. CERTA er baseret på kompetencer, arbejdsmetoder og procedurer, som anvendes af efterretnings- og sikkerhedstjenester.

Ledige stillinger

Måske har vi dit nye job!

Fra vores kontorer i København og Aarhus hjælper vi virksomheder med at besætte stillinger til den kommercielle organisation. Måske har vi dit nye job! Det er ikke alle jobs vi annoncerer. En del stillinger drives via ren search, hvor vi kontakter kandidater. Derfor vil vi gerne kende dig.

Mød ledelsen

Malene Hammer Andersen

Malene har mere end 20 års erfaring med rekruttering og medarbejderudvikling på alle niveauer.

Hans Hammer Andersen

Hans har mere end 20 års solid erfaring med salg, salgsledelse og generel ledelse.