top

Personanalyser

Internationalt anerkendte person-,
kompetence- og evneanalyser

Personanalyser

Hos Hammer Andersen får du adgang til internationalt anerkendte person-, kompetence- og evneanalyser. Vi har et stærkt arsenal af ledelsesanalyser. Vi benytter BIG 5 kompetenceanalysen Wave Professional Styles, samt e-stimate  Personanalyser og Evnetest. Med globaliseringen har virksomheder ofte kandidater fra forskellige lande i forløb. Derfor har vi valgt analyser, som kan besvares på mange sprog.

Wave Professional Styles – Personanalyse.

Wave Professional Styles er en af de mest prognosestærke personlighedstests og anvendes til rekruttering, udvikling, talent management, succession planning, ledelsesprogrammer, coaching og karriereplanlægning. Talent, motivation, foretrukken virksomhedskultur og kompetencepotentiale afdækkes i personlighedstesten Wave.

Wave er udviklet af Saville og er blandt de anerkendte analyser, som er alignet med personlighedsmodellen the BIG 5.

Fordele ved Wave:

 • Nedsætter risikoen for fejlansættelser markant - høj reliabilitet og validitet sikrer en stærk forudsigelse af såvel performance som return on investment (ROI).
 • Dynamiske beskrivelser målrettet den enkeltes besvarelse.
 • Giver værdifuld indsigt i en persons unikke karaktertræk samt i overensstemmelsen mellem personens motivation og talent.

Wave analysen har høj validitet. Jo højere validitet, desto mindre risiko for fejlansættelse.

Waves unikke analyser til rekruttering og udvikling af ledere!

Det er tid til en ny tilgang til vurdering af ledere. En tilgang, der ikke kun har fokus på lederkompetencer og styrker, men også formår at skabe forbindelse mellem ledelsesadfærd og levering af væsentlige organisatoriske resultater. Leadership Impact og Leadership Risk rapporterne løfter ledelse til det næste niveau og skaber de bedste rammer for at få ansat de bedste ledere.

Wave leadership Impact rapport:

Hvor bevidst er du om dine egne eller dine lederes ledelsesstile? Få indsigt heri med Leadership Impact rapporten. Mange forskellige aspekter påvirker den måde, den enkelte udfører ledelse på. Jo mere opmærksom man er på sin egen ledelsesstil, jo bedre kan man udnytte den optimalt og videreudvikle den.

Fordele ved Leadership Impact rapport:

 • Skaber forbindelse mellem ledelsesadfærd og levering af væsentlige organisatoriske resultater.
 • Identificerer ledelsespotentiale og har en høj detaljeringsgrad, der skaber grundlaget for en god og målrettet samtale.
 • Undgår negativ effekt gennem positivt ladede og arbejdsrelaterede udviklingstips.

Wave - Leadership Risk rapport:

Hvor bevidst er du om de potentielle risici, der kan være forbundet med de mest markante styrker ved din egen eller dine lederes ledelsesstil? Wave Leadership Risk identificerer potentielle risici forbundet med specifik ledelsesmæssig adfærd og sætter fokus på, hvordan disse risici bedst håndteres i forhold til den indvirkning, de har på individet, organisationen og kulturen. Rapporten fremhæver lederens de største potentielle risikoområder og deres utilsigtede negative konsekvenser. Der gives praktiske råd om de positive og negative konsekvenser af adfærd, og hvordan potentielle risici kan begrænses.

Analysen anvendes til:

 • At begrænse potentielle risici for din organisation og kultur på arbejdspladsen.
 • At identificere ledelsesmæssige risici i din organisation.
 • Udvikle ledere og identificere fremtidige ledere.
 • Strategisk ‘audit’ af ledelsesmæssige risici.
 • Rekruttering af succesfulde ledere.

Fordele ved Leadership Risk rapport:

 • Fokuserer ikke kun på de individuelle ledelsesmæssige risici, men giver et indblik i den potentielle organisatoriske og kulturelle indvirkning.
 • Giver praktiske tips, som kan hjælpe til at mindske kritiske konsekvenser af markante styrker.
 • Giver et indblik i styrker og de potentielt kritiske konsekvenser af markante styrker.

Tal med en ekspert

Vi er lige her!

Vi har både tid og lyst til at høre om dine ønsker og besvare dine spørgsmål.

E-stimate analyser
Personanalyse, kulturanalyse og evnetest

Vi kan levere hele e-stimates analyseprogram.

Big 5 Personanalyse

e-fivefactor er e-stimates mest omfattende personlighedstest og afdækker helt op til 30 personlighedstræk. Profilen viser de grundlæggende personlighedstræk, drivere og adfærd med dybdegående beskrivelser. e-fivefactor egner sig derfor godt til rekruttering på leder- og specialistniveau.

e-fivefactor profilen er ideel til:​

 • Rekruttering af ledere og kernemedarbejdere
 • Udvikling af ledere og kernemedarbejdere 
 • Afdækning af succesfaktorer
 • Identificering af risikofaktorer
 • Indsigt i evt. skyggesider

Evnetest

Afdækning af IQ og kognitive færdigheder

IQ Potential er et værktøj, der afdækker det intelligensmæssige element af en persons potentiale for at præstere i en stilling eller i forhold til en specifik opgave. Med IQ Potential har du mulighed for både at afdække g-faktor og færdigheder – og du tilpasser selv opgavesæt i forhold til den specifikke stilling.

IQ Potential er ideel til:

 • Rekruttering af ledere og specialister
 • ​ Taktisk og strategisk niveau
 • ​ Stillinger med kompleksitet
 • ​ Afdækning af intelligens
 • ​ Afdækning af færdigheder

Kulturanalyse – Få det subjektive gjort konkret

En kulturanalyse er en anonym analyse, der konkretiserer det, som for mange kan opleves som meget abstrakt. Analysen bidrager med vigtig viden i forbindelse med afdækning af kulturen, identificering af styrker og potentialer i kulturen, ønsker til forandringsledelse og rekruttering af nye medarbejdere.

Kulturanalysen er ideel til:​
 • Afdækning af kultur i teamet eller afdelingen
 • Fastholde, styrke eller dæmpe en bestemt kultur
 • Få et databaseret afsæt for forandringsudvikling​
 • Få et overblik over kandidat sammenholdt med kultur
 • Sammenlægning af teams, afdelinger eller organisationer