top

Toplederrekruttering

Skal du rekruttere til det øverste ledelseslag?

Dygtige ledere skaber resultater og styrer virksomheden sikkert ind i fremtiden

Rekruttering til det øverste ledelseslag


I det det øverste ledelseslag, også kendt som C-level eller C-suite, findes virksomheders vigtigste personer. På dette niveau drives typisk de strategiske og vigtigste ledelsesmæssige opgaver. De personer, der arbejder på dette niveau, er ansvarlige for at træffe de overordnede beslutninger, der styrer virksomhedens retning og succes.

Disse ledere arbejder tæt sammen for at sikre, at virksomheden når sine strategiske mål, forbliver konkurrencedygtig og tilpasser sig markedsændringer. De rapporterer normalt til bestyrelsen og spiller en afgørende rolle i virksomhedens succes og langsigtede bæredygtighed.

Den administrerende direktør/CEO’en er ansvarlig for hele virksomheden og dens resultater. CEO’en sørger for at sammensætte sit ledelsesteam, som derefter er ansvarlige for hver deres hovedfunktion i virksomheden.

Her er en beskrivelse af nogle af de mest almindelige roller i det øverste ledelseslag:


1. Chief Executive Officer (CEO):

 • Ansvar: Overordnet ansvar for hele virksomheden. Formulerer og implementerer virksomhedens overordnede strategi, vision og mission.
 • Opgaver: Træffer afgørende beslutninger, repræsenterer virksomheden eksternt, rapporterer til bestyrelsen, og leder ledelsesteamet.

2. Chief Financial Officer (CFO):

 • Ansvar: Overvåger virksomhedens finansielle aktiviteter, herunder budgettering, regnskab, investeringer og økonomisk planlægning.
 • Opgaver: Udarbejder finansielle rapporter, udvikler strategier for økonomisk vækst, styrer økonomiske risici og sikrer økonomisk sundhed.


3. Chief Operating Officer (COO):

 • Ansvar: Ansvarlig for den daglige drift og sikring af effektiv drift i virksomheden.
 • Opgaver: Overvåger produktion, logistik, kundeservice og operationelle processer. Arbejder tæt sammen med andre ledere for at implementere strategier.

4. Chief Technology Officer (CTO):

 • Ansvar: Leder teknologisk udvikling og innovation i virksomheden.
 • Opgaver: Overvåger forsknings- og udviklingsprojekter, sikrer at teknologiske ressourcer er effektive, og implementerer nye teknologiske løsninger.


5. Chief Commercial Officer (CCO)

 • Ansvar: Ansvarlig for virksomhedens kommercielle strategi og dens gennemførelse. Fokuserer på at drive vækst gennem salg, marketing og kundeservice.
 • Opgaver: Udvikle og implementere kommercielle strategier, der maksimerer indtægter og markedsandele.

6. Chief Sales Officer (CSO)

 • Ansvar: Ansvarlig for at lede og styre virksomhedens salgsorganisation og drive indtægtsvækst gennem effektive salgsstrategier og -initiativer.
 • Opgaver: Skabe og implementere salgsstrategier, der støtter virksomhedens overordnede mål og vækstplaner.


7. Chief Marketing Officer (CMO):

 • Ansvar: Leder virksomhedens marketing og branding strategier.
 • Opgaver: Udvikler og implementerer marketingkampagner, analyserer markedsdata, arbejder på at øge brand awareness og markedsandel.

8. Chief Human Resources Officer (CHRO):

 • Ansvar: Overvåger virksomhedens HR-funktioner og personaleledelse.
 • Opgaver: Håndterer rekruttering, talentudvikling, medarbejderengagement, arbejdsforhold og kultur.


9. Chief Information Officer (CIO):

 • Ansvar: Ansvarlig for virksomhedens informationssystemer og IT-strategi.
 • Opgaver: Implementerer IT-løsninger, sikrer datasikkerhed, optimerer informationsstrømme og understøtter forretningsmål gennem teknologi.

10. Chief Legal Officer (CLO):

 • Ansvar: Overvåger virksomhedens juridiske anliggender og sikrer overholdelse af love og regler.
 • Opgaver: Rådgiver om juridiske spørgsmål, håndterer retssager, sikrer overholdelse af love og reguleringer, og beskytter virksomhedens juridiske interesser.

Tal med en ekspert

Vi er lige her!

Vi har både tid og lyst til at høre om dine ønsker og besvare dine spørgsmål.

Hammer Andersen har rig adgang til topledere

De er faktisk ikke svære at lokalisere. De er nemlig synlige i markedet.


Der er typisk mange interesserede kandidater til lederstillinger. Derfor handler en executive search processen ofte om selve udvælgelsen af det helt rette kandidatfelt, som præsenteres for kunden.

Det er essentielt, at rollen og kandidatkravene er helt afklaret. Vejen til den endelige beslutning skal være grundigt belyst, og objektivitet bør spille en vigtig rolle. Den ansættende bestyrelse eller direktør skal have mulighed for at tage en velinformeret beslutning. Det hjælper vi med.

Vores lederkandidater bliver vurderet på følgende områder:

 • Track record; job- og performance historik
 • Ledelseserfaring med match til ledelsesudfordringen
 • Brancheerfaring og -viden
 • Lederkompetencer - afdækkes via personanalyse
 • Kandidatens Leadership impact - afdækkes via personanalyse
 • Kandidatens Risikoprofil - afdækkes via personanalyse
 • Kognitive evner (intelligens) - afdækkes via persontest
 • Match til virksomheds kultur og lederstil - afdækkes via personanalyse

Vi sikrer, at alle kandidater præsenterer krævende tilpassede cases, der giver et indtryk af kandidatens forberedelse, tankegang, viden og kompetencer, samt syn på hvordan den aktuelle virksomheds strategi skal realiseres og problemstillinger/udfordringer imødekommes. Caseudarbejdelsen afslører den enkelte kandidats sande motivation for rollen og virksomheden.

Vi benytter e-stimate eller Wave analyserne, som er blandt de mest prognosestærke personlighedstest til ledelsesrekruttering og udvikling.
Begge analyser er aligned med personlighedsmodellen the BIG 5.

Vil du høre mere om lederrekruttering?